Upseerikerhon sekä Hennalan historia

Tsaarin vallan aikana, lokakuun 8. päivänä vuonna 1911 laskettiin Hennalan kasarmin peruskivi venäläisin juhlallisuuksin: maapohja siunattiin pyhitetyllä vedellä ja kirkon rukouksella. Kasarmialueen peruskiven arvellaan olevan upseerikerhon perustuksissa.

Kerhorakennus valmistui vuonna 1913 ja se on toiminut koko ajan upseerikerhona ensin venäläisten upseerikasinona ja Suomen itsenäistymisen jälkeen palvellen suomalaisia upseereja. Venäläiset ehtivät käyttää varuskuntaa vain muutaman vuoden kunnes Suomi itsenäistyi vuonna 1917 ja varuskunta sai uudet isännät. Sisällissodan aikana paikka oli Punaisten perustaman Lahden Rykmentin hallussa. Rykmentti kävi Valkoisia vastaan taisteluja varuskunnan alueella, joka sodan jälkeen toimi vähän aikaa myös voittajapuolen vankileirinä.

Tampereen Rykmentti siirtyi Haminan kautta Lahteen sodan jälkimainingeissa vuosina 1919 - 1920. Rykmentin upseerikunta perusti kerhotoimintaa varten oman yhdistyksen ja otti rakennuksen kerhokäyttöön vuoden 1920 lopulla. Kerhohuoneiston kalustaminen rahoitettiin upseerikunnan ottamalla 100.000 markan lainalla, jonka lyhentämiseksi naineet upseerit maksoivat neljä prosenttia ja naimattomat viisi prosenttia kuukausipalkastaan. Osa kalusteista on yhä upseerikerholla käytössä. Upseeriklubi-nimitystä käytettiin vuoteen 1929 asti, jolloin nimi muutettiin Upseerikerhoksi.

Upseerikerhot sijaitsivat suljetuilla alueilla ja ne olivat tarkoitettu alun alkaen vain upseerien kokoontumispaikoiksi, joihin ulkopuolisilla ei ollut asiaa. Ehkäpä näistä syistä Upseerikerhoilla on edelleen hieman salaperäinen maine.

Lahden Upseerikerho on ollut avoin kaikelle kansalle jo muutaman vuosikymmenen ajan. Upseerikerhoa pitävä Etelä-Suomen Juhlapalvelut Ky vaalii arvokkaan juhlapaikan perintöä loisteliaassa miljöössä tarjoten juhla- ja kokouspalveluita vierailleen. Etelä-Suomen Juhlapalvelu Ky aloitti toimintansa vuonna 1999.

Joukko-osastot

Hennala palveli kotina kolmelle Suomen Puolustusvoimien joukko-osastolle vuoteen 2014 asti, jolloin varuskunta lakkautettiin. Niistä ensimmäisen - Tampereen rykmentin - punavalkoiset tunnukset ovat edelleen olemassa Lahden Reserviupseerikerhon tunnuksessa. Toisen maailmansodan aikana rykmentti palveli suojajoukkona Karjalan kannaksella.

Vuosina 1968-2014 Hennalan isäntänä toimi Hämeen Rykmentti (HämR), jonka alaisia joukkoyksiköitä olivat Hämeen Ratsujääkäripataljoona (HämRjP), Puolustusvoimien Urheilukoulu (UrhK), Huoltokoulu (HuoltoK), Sotilasmusiikkikoulu (SMusK) ja Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta (PvVmSK).

Kolmas Hennalan joukko-osastoista oli Sotilaslääketieteen Keskus (SotLK), jonka alaisena perusyksikkönä puolestaan toimi Lääkintäkoulu (LääkK).

- kuvat suurenevat niitä klikkaamalla  –